โรงพยาบาลกาญจนบุรีเมโมเรียล ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 5 ถนนแสงชูโต ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี 71000

โทร.034-624184-91  โทรสาร 034-520333

CopyRight : http://www.kanchanaburihealthcare.com All rights resevred  E-mail : kan_memorial@hotmail.com